Yhteistyöllä tulosta

  • Toiminnan tavoitteena on tuottaa ja kehittää toimintamallia, kolmannen sektorin toimijana, joka osallistujien vuorovaikutuksella muotoutuu jatkuvaksi ja kehittyväksi toimintamalliksi Meri-Lapin alueelle. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi toimimme yhteistyössä Kaupunkien, kuntien ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
  • Meri-Lapin liikunnan ja terveyden edistämisyhdistys toimii lasten, nuorten, työikäisten, erityisryhmien sekä ikääntyvien hyvinvoinnin hyväksi. Haluamme osaltamme ylläpitää sekä edistää eri-ikäisten, eri etnisistä taustoista tulevien, ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa olevien, ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  • MeLiTe ry tuottaa ns. matalan kynnyksen, toiminnallista palvelua ihmisläheisesti, soveltaen toimintaa, tarpeen mukaan. Liikunnallista taustaa ei tarvitse olla, toiminnan eikä harrastuksen aloittamiseen.